Povinnosti Vlastníka

Doporučení a bezpečnostní zásady

Zkontrolujte, že toto elektrokolo je vybaveno Prohlášením o shodě a opatřeno značkou CE! Originál Prohlášení je uložen u Vašeho prodejce a k vidění na této záložce .

Elektrokolo používáte na vlastní nebezpečí

Ochranná přílba, rukavice, chrániče loktů, brýle, pruhy nebo vesta s odrazovými plochami mohou omezit nebo zabránit škodám na zdraví Vám i Vašemu okolí.

Nedoporučuje se provozovat elektrokolo v hustém dopravním provozu, za deště, na náledí či námraze, na kluzkém nebo nerovném, neudržovaném povrchu.

Vyhněte se jízdám po neudržovaných, nerovných stezkách s výmoly a různými překážkami.

Nejezděte v noci a při nízké viditelnosti.

Elektrokolo je konstruováno pouze pro jednoho. Jinak omezíte jeho stabilitu a ovládání.

Náklad na elektrokole musí být přiměřený a nesmí řidiče nijak omezovat. Elektrokolo nepoužívat k vlečení nebo tlačení. Těhotné ženy by neměly jezdit na elektrokole.

Před jízdou ani během jízdy nesmíte požívat alkohol, příp. užívat omamné látky nebo drogy; mají za následek pomalejší reakce a zkreslují Vaši pozornost a odhad situace.

Vysoká rychlost, skoky a různé triky mohou být nebezpečné a mohou vést k ke ztrátě ovládání a dalším nehodám. Když zrychlíte otočením rukojeti akcelerátoru nebo vyjíždíte do kopce, nakloňte se dopředu.

Při brzdění přeneste svou váhu na zadní kolo, abyste dosáhli lepší brzdné účinnosti.

Vyhněte se jízdám v noci nebo za zhoršených světelných podmínek. Elektrokolo není pro tyto situace vyrobeno. Snažte se, abyste byli viděni!

Nejezděte za deště, nevjíždějte do kaluží – poškodíte motor, baterii, ovládací zařízení (= konec záruky). Nedovolte nikomu, aby si vaše elektrokolo půjčil, aniž by si předtím přečetl příručku uživatele a seznámil se s těmito zásadami. Jestliže z jakýchkoli důvodů dojde k poruše motoru, otočením klíčku v zapalování do polohy OFF zlepšíte brzdící vlastnosti elektrokola.

Výšku řidítek si nastavte podle vlastní potřeby.

Vaše ruce musí pohodlně dosáhnout na všechny ovládací prvky před Vámi.

Chodidla by rovněž měla být v pohodlné poloze na pedálech.

Po ukončení jízdy, vytáhněte klíček za spínací skřínky. Zabráníte zneužití elektrokola nepovolanými osobami, např. dětmi.