Návod k použití

POKYNY PRO UŽIVATELE

UPOZORNĚNÍ: Před první jízdou musíte baterii zcela nabít!

I. Nabíjení baterie

Připojte nabíječku do zásuvky na kole ( viz vyobrazení) a vsuňte zástrčku na síťové zásuvky (220 – 110 V stř.). a začnete nabíjet. Jmenovité napětí nabíječky musí odpovídat napětí v zásuvce. Jakmile je nabíjení ukončeno, LED svítí zeleně. Nejdříve odpojte zástrčku od sítě a teprve potom konektor z kola.

II. Výměna baterie

Jakákoli baterie, i ta, které je věnována maximální péče, jednou přestane fungovat. Pokud bude nutné baterii vyměnit, navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce. Baterie obsahuje olovo a kyselinu a musí být recyklována v souladu s platnými předpisy.

III. Pokyny k nabíjení

Toto kolo používejte v souladu s bezpečnostními pokyny, obsaženými v těchto pokynech.

 1. Než vyjedete, úplně baterii nabijte, nabíjení trvá 4 – 8 hodin.
 2. Používejte pouze původní značkovou nabíječku.
 3. Nabíječku nerozebírejte.
 4. Baterii nenabíjejte v jednotlivých případech déle než 10 hodin.
 5. Pokud kolo nebudete delší dobu používat, baterii přesto alespoň 1 x za 3 měsíce musíte nabít.
 6. Nabíjejte v dobře větraném prostoru,na nehořlavém povrchu.
 7. Jestliže nabíječka začne vydávat zápach, nabíjení přerušte.
 8. Udržujte elektrické jízdní kolo i nabíječku v suchu.
 9. Po skončeném nabíjení odpojte nabíječku od kola..(nejdříve ze sítě a poté z baterie).
 10. Nabíjení je dokončeno, jestliže se rozsvítí zelená LED-ka.
 11. Skladujte a nabíjejte baterii při teplotách mezi 10 až 38 stupňi Celsia. Čím je tepleji, tím rychleji klesá napětí.
 12. Jestliže venkovní teplota klesne pod 10 stupňů Celsia, nabíjejte v klimatizované místnosti.
 13. Udržujte kontakty čisté a bateriové spoje pevné.
 14. Pozor! Úplné vybití baterie zkracuje její životnost.
 15. Dobíjejte baterii po každé jízdě.

III. Jízda

 1. Zapněte vypínač do pozice „Ignition“ (zapalování).
 2. Sedněte si na sedlo, uchopte oběma rukama řidítka, pravou rukou akcelerátor (neboli „plyn“) pomalu otočte proti směru hodinových ručiček a kolo se začne pomalu rozjíždět. Pokud ne, podívejte se do tabulky PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ.
 3. Jakmile akcelerátor uvolníte, napájení proudem ustane.
 4. Použitím ruční brzdy se přeruší dodávka proudu.

IV. Údržba

 1. Pravidelně svoje kolo kontrolujte.
 2. Prověřte před každou jízdou, zda všechny šrouby a matice jsou řádně upevněné a zda se obě kola volně otáčejí.
 3. Řádně zkontrolujte funkci brzd.
 4. Zkontrolujte, zda jsou obě pneumatiky řádně nahuštěné.
 5. Po každém použití pečlivě kolo očistěte.

VI. Upozornění

 1. Při jízdách na kole vždy používejte ochranné vybavení.
 2. Tento výrobek je zkonstruován pro uživatele od 10 let (pokud české zákony a předpisy nestanoví pro jeho používání jinak). Používání kola je na vaše vlastní nebezpečí.
 3. Uvědomte si, že při jízdě v dešti a sněhu se prodlužuje brzdná dráha kola.
 4. Snažte se omezit rozjíždění do kopce. Zvyšujete tím odběr proudu a zkracujete

životnost kola.

VII. Vlastnosti

 • Maximální rychlost: 25 km/hod. (při jízdě jen s motorem, šlapáním smíte dosahovat vyšší rychlosti)
 • Dojezd na 1 nabití: max. 25 – 55 km v režimu PAS
 • Hmotnost kola (vč.aku):21–39 kg (podle použitého akumulátoru)
 • Ideální nosnost:80Kg
 • Max.nosnost:110Kg
 • Jmenovitý výkon motoru: max. 240 – 500W
 • Baterie: 36 V / 10–12Ah
 • Nabíječka:24V/36V/4­8V,indikátor stavu nabití podle konkrétního modelu

VIII. Sestavení a seřízení

(pouze pro případ, že kolo dodáváno v rozebraném stavu) předního blatníku, přední a zadní brzdy, sedla, boxu na nářadí, řidítek apod.

Problémy a jejich řešení

PROBLÉM Možná příčina Řešení
Klíč v poloze IGNITION, indikátor nesvítí Vypálená pojistka Vyměnit pojistku
Vadný spínač K opraváři
Elektr.závada K opraváři
Akcelerátor spuštěn, motor neběží Spínač není zapnutý zapnout na „Ignition“
Závada v rozvaděči K opraváři
Akcelerátor se nevrací, motor běží Vadný akcelerátor K opraváři
Mechanická závada K opraváři
Jízda po nerovném terénu → hlučný provoz, motor se zastavil Závada v rozvaděči K opraváři
Kratší dojezd Podhuštěné pneumatiky Nahustit
Nenabitá baterie Baterii dobít
Baterie poškozená/stará Baterii vyměnit