Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě CE

DOSLOVNÝ PŘEKLAD

ITS INTERTEK TESTING SERVICES ETL SEMKO Osvědčení o souladu s evropskými směrnicemi Objednávka č. : JSH02*0553 Název zařízení: Elektrokolo Výrobce: Zheijang Qunsheng Industry and Trade Group Co..,Ltd. Místo výroby: Shilipai, Yongkang, Zhejiang, ČLR Typová označení: TDL03Z/TDN03Z, TDL09Z/TDN09Z, TDL012Z/TDN01­2Z,TDL016Z/TDN016Z, TDL018Z/TDN018Z, TDL028Z/TDN028Z, TDL029Z/TDN029Z

Technické údaje: Výkon motoru a napětí: 36 Vss, 240 W Baterie: 36V/12Ah Nabíječka: vstup 220–240 V stř./50–60Hz/výstup 36 V ss.

Předložený vzorek uvedeného zařízení byl zkoušen pro získání značky CE podle těchto evropských směrnic: Směrnice EMC 89/336/EEC ve smyslu dodatku č. 93/68/EEC.

Normy,které dokládají soulad se základními požadavky v uvedených směrnicích: Norma Zkušební zpráva Vydáno kým Dne: EN55014–1: 2000 REF. Č. JSH02*0553–001 ETL SEMKO Šanghaj 28. 3. 2002 EN55014–2: 1997 EN61000–3–2: 2000 EN61000–3–3: 1995

Zmíněná zkušební zpráva osvědčuje,že tento výrobek odpovídá uznávaným normám a shoduje se s základními požadavky zmiňovaných směrnic EU. Po přípravě potřebné technické dokumentace a prohlášení o shodě, označení CE může být umístěno na zařízení. Musí být dodrženy ostatní směrnice. Pozn.: Toto osvědčení je částí úplné zkušební zprávy a tvoří její nedílnou součást.

V Šanghaji, dne 28. 3. 2002 Podepsán: Ole Stilling, hlavní inženýr fy. ETL SEMKO SHANGHAI LIMITED Adresa: 14th Floor, Fangdi Mansion,Laoshan Rd. č. 201 (West) Lujiazui Finance and Trade Zone, Pudong, Shanghaj 200120

Pečeť ITS

Prohlášení o shodě CE 2

DOSLOVNÝ PŘEKLAD

SGS PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EMC

ČÍSLO: SHEMO061000209TXC ŽADATEL: QUNSHENG GROUP CO. LTD. SHILIPAI,YONKANG, ZHEIJANG, ČLR VÝROBCE: QUNSHENG GROUP CO. LTD. SHILIPAI,YONKANG, ZHEIJANG, ČLR POPIS VÝROBKU: ELEKTROKOLO ČÍSLO MODELU: SÉRIE TDR, SÉRIE TDP, SÉRIE TDN, SÉRIE TDL, SÉRIE TDH, SÉRIE TDF TECHNICKÉ ÚDAJe: NEDODÁNY ŽADATELEM. Dostatečné množství vzorků uvedených výrobků bylo vyzkoušeno a shledáno v souladu se zkušebními normami EN 61000–6–1: 2001 a EN 61000–6–3: 2001 jak je i uvedeno ve zkušební zprávě č. SHEMMO061000209TX.

Toto osvědčení o shodě s EMC bylo žadateli poskytnuto na základě testů a zkoušek, uskutečněných v laboratoři firmy SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. na vzorku výše uvedeného výrobku v souladu s ustanoveními příslušných specifických norem a Směrnice 2004/108/EC. Umístění značky CE znamená, že všechny podmínky podle dodatků III a V uvedené Směrnice byly splněny.

Podepsán: Tino Pan 24. listopadu 2006 vedoucí oddělení E a E SGS-CSTC.

Copyright tohoto osvědčení je majetkem firmy SGS-CSTC a nesmí být reprodukováno jinak než v plném znění a s předchozím souhlasem generálního ředitele firmy. Toto osvědčení se řídí pravidly a všeobecnými podmínkami, vytištěnými na rubu.

Člen skupiny SGS Group, Dokument SGS 05713033

Originály

 

DALŠÍ AKTUÁLNÍ DOKUMENTY najdete na stránkách dovozce:

http://www.noelbike.cz/shoda.html